Μηχανουργείο LT-Workshop

Το μηχανουργείο LT-WORKSHOP ιδρύθηκε με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας κατασκευαστικής μονάδας που θα μπορεί να καλύψει την ανάγκη της σύγχρονης βιομηχανίας. Χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, είναι σε θέση να δίνει σωστές λύσεις εξασφαλίζοντας ένα άριστο αποτέλεσμα με συνέπεια στον χρόνο παράδοσης και στο κόστος του τελικού προϊόντος.

Δραστηριότητες μηχανουργείου

Οι βασικές δραστηριότητες του μηχανουργείου μας είναι  η μελέτη, η σχεδίαση και η υλοποίηση της εκάστοτε κατασκευής, με σύγχρονα cad-cam προγράμματα, αντίστροφη μηχανολογία εξαρτημάτων, μοντελοποίηση, προτυποποίηση και laser scanning.
To μηχανουργείο ειδικεύεται επίσης στις κατασκευές εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας και εφαρμογών (αμυντικής βιομηχανίας, σκαπτικών μηχανημάτων, τηλεπικοινωνιών, αναλώσιμα μηχανών, εξαρτήματα βελτίωσης κινητήρων, καλούπια, και ειδικές κατασκευές) . Επιπλέον διαθέτει ένα άρτια καταρτισμένο τμήμα ποιοτικού ελέγχου που εγγυάται την ποιότητα του τελικού προϊόντος ως προς  τις προδιαγραφές του πελάτη.